...
2024-04-16

DzikieRadio® Gmina Lipowa

https://lipowa.pl/

Gmina Lipowa położona jest na południu województwa śląskiego w zachodniej części Kotliny Żywieckiej u podnóża Skrzycznego – najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego o wysokości 1257 m n.p.m.
Od południa graniczy z Gminą Radziechowy – Wieprz od południowego – zachodu z miastem Wisła, od północy z miastem Szczyrk oraz Gminą Buczkowice. Na północnym-wschodnie graniczy z Gminą Łodygowice, a na wschodzie z miastem Żywiec.
Całkowita powierzchnia gminy wynosi 58.8 km2 i zamieszkuje ją 10 tys. mieszkańców. W granicach gminy znajdują się sołectwa: Lipowa, Leśna, Sienna, Słotwina, Ostre i Twardorzeczka.
Geograficznie Gmina Lipowa położona jest w obrębie Beskidu Śląskiego i Kotliny Żywieckiej

Trzy Bronki i Bronki na Krowie! Kolejny „Banknot” do odbioru w Gminie Lipowa!

Bezcenne Papiery Niewartościowe z #MalowniczaGminaLipowa w postaci „Trzech Bronek” można już odebrać bezpłatnie w głównej siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej, oraz w Urzędzie Gminy w Lipowej w godzinach pracy tych instytucji i wysłać do przyjaciół, rodziny, czy znajomych. Dodatkowo można odebrać limitowaną serię śliwkowych „Bronek na krowie”, czyli wyjątkowych krówek! Ilość „Bronek”, które są dostępne jest ograniczona.

W 2021 roku ukazał się „Bezcenny Papier Niewartościowy” w postaci „Jednej Bronki”. Przypominał on o śliwkowym charakterze gminy. Potem do  obiegu trafia kolejny „nominał”; „Dwie Lipowskie Bronki”. Ten nominał miał na celu promocję „Perły Beskidów”, czyli Doliny Zimnika i doskonałej wody z własnego ujęcia, w którą zaopatrywani są nasi mieszkańcy. Teraz ukazał się kolejny nominał w postaci „Trzech Lipowskich Bronek”. Ta pocztówka przypominająca banknot, tym razem nawiązuje do wyprawek dla nowonarodzonych mieszkańców, które gmina wprowadziła w tym roku.


Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.