...
2024-04-17

Dziki Bieg 2024

GET STARTED

0$

Dzięki, odezwiemy się!

Zapisy na BiegAdres
Wybierz swoją kategorię

Wiek 18+


Wiek 18+


Wiek 18+


Wybierz swoją grupę!
Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.

You need to select an item to continue

Cena

Łączna kwota

Summary

Description Information Quantity Cena
Discount :
Całkowita
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.